Komornik zabiera mi wypłatę – co robić?

W obliczu nowego roku, wzrost płacy minimalnej stał się tematem szeroko dyskutowanym nie tylko w kontekście poprawy warunków życia pracowników, ale także jego konsekwencji w kontekście egzekucji komorniczych. Od stycznia 2024 roku obserwujemy znaczący wzrost płacy minimalnej, co paradoksalnie może nie być dobrą wiadomością dla osób zadłużonych. Wynika to z faktu, że wyższa płaca minimalna oznacza również wyższą bazę dla obliczeń kwoty, jaką komornik może zająć z wynagrodzenia dłużnika.

Przyjmując przykładową płacę minimalną ustaloną na poziomie 4000 zł brutto, należy podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, komornik jest uprawniony do zajęcia maksymalnie 75% wynagrodzenia netto dłużnika, pozostawiając mu minimalną kwotę do życia. W praktyce oznacza to, że przy takiej płacy minimalnej, po odliczeniu składek i podatków, dłużnikowi może pozostać jedynie niewielka część jego dochodu, co stawia pod znakiem zapytania możliwość pokrycia podstawowych kosztów życia.

Czy można przeżyć za kwotę pozostawioną przez komornika?

Komornik zabiera pieniądze z wynagrodzenia – co robić? To pytanie, które rodzi uzasadnione obawy. W obliczu rosnących kosztów życia, utrzymanie się za kwotę, która pozostaje po egzekucji komorniczej, może okazać się wyzwaniem. Wynajem mieszkania, opłaty, żywność oraz inne niezbędne wydatki mogą łatwo przekroczyć kwotę, jaka pozostaje dłużnikowi, prowadząc do spirali długów i pogłębiając problem zadłużenia.

Rozwiązanie: Oddłużanie w Kancelarii Pomocy Prawnej FINTEO

W obliczu tak trudnej sytuacji, istnieją środki zaradcze, które mogą pomóc dłużnikom odzyskać stabilność finansową. Jednym z nich jest skorzystanie z profesjonalnych usług oddłużania oferowanych przez Kancelarię Pomocy Prawnej FINTEO. Specjaliści z FINTEO oferują kompleksowe rozwiązania w zakresie antywindykacji, negocjacji z wierzycielami oraz wsparcia w procesie upadłości konsumenckiej. Dzięki indywidualnemu podejściu i głębokiemu zrozumieniu przepisów prawnych, Kancelaria FINTEO pomaga w wypracowaniu najkorzystniejszych rozwiązań, umożliwiających wyjście z długów i uniknięcie negatywnych skutków egzekucji komorniczej.

W obliczu rosnących obciążeń finansowych, zrozumienie swoich praw i możliwości jest kluczowe. Skorzystanie z profesjonalnego wsparcia może być decydującym krokiem w kierunku odzyskania kontroli nad swoją sytuacją finansową i stopniowego wyjścia z zadłużenia.

 

Artykuł sponsorowany

0 komentarzy

Dodaj komentarz